12. अर्जुन कुमार जुरो की कविताएँ (अनुदित कविता) *मूल: राभा *अनुवाद : जयश्री काकति

आङि छोना हासङ्

आङि हासङि चिका झरा

चिथोकाय पान बॉ

आङ् नारङ् पाकेन तङा नामा

नाङि-आङि कामि-हाबा तङ्चाकाय जोवाय

आङ्  नारङ् पाकेन खेरे मुनि खुछि खारा ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *